НАЦИОНАЛНА ОНКОЛОГИЧНA КОНФЕРЕНЦИЯ

Националните годишни конференции МОРЕ (Мултидисциплинарни Онкологични Разговори и Екстракти) настояват за модерно мислене в българската клинична онкология. В дванайсет поредни години форумът събира лекари от петнайсет специалности в цялата страна, състави и публикува 19 учебни книги и национални клинични ръководства, основани на доказателства.

Тази година конференцията посвещава своите експерти и слушатели на клиничното поведение при стомашен карцином. Тринайсетото издание обещава и технологична революция – оригинална дигитална екосистема МОРЕ ще създава и обновява всички досегашни и бъдещи ръководства и учебни книги в реално време.

За първи път конференцията става форум на новосъздадената Съвместна онкологична национална мрежа (СОНМ) с две мащабни експертно дискусионни сесии, посветени на социалната организация и технологичните иновации в българската клинична онкология.

Твърди се, че стълбата към съвършенството имала 13 стъпала. Затова българската клинична онкология има нужда от СОНМ-МОРЕ 2022.

СПОНСОРИ

Изложители